لوله سیاه (درزدار)

گازی درزدار

برای درک تولید لوله های فولادی، ما باید از ابتدا و تولید محصولات اولیه فولاد شروع کنیم. بیشتر محصولات فولادی ، تکاملی هستند، محصولات و مقاطع نهایی از این چهار فرم اولیه و اساسی از فولاد خام تولید می شوند : شمش، شمشه، شمشال و تختال.

این اشکال را می توان در حجم های بزرگ تولید و به راحتی دوباره حرارت داد، اکسترود کرد، فشرده و یا شکل داد و محصولات جدید تولید نمود .
لوله های فولادی از دو محصول خام ، شمش و اسلب تولید می شوند.بیلت ها میله ی جامد فولادیست که برای تولید محصولاتی از قبیل لوله بدون درز مورد استفاده قرار میگیرد و سایر لوله های فولادی از اسلب، که بلوک مستطیل شکل از فولاد است، تولید می شود. اسلب ها دوباره گرم و به ورق ضخیم و کویل تبدیل می شوند.چهار روش برای تولید لوله های فولادی وجود دارد:

  • جوش پیوسته (فیوژن)
  • جوش مقاومت الکتریکی
  • بدون درز
  • لوله درزدار با جوش زیرپودری
  • لوله اسپیرال

 لوله درزدار با جوش فیوژن(EFW)

یکی از فرآیندهای تولید لوله ، Fusion Weld است که گاهی اوقات به نام “جوش پیوسته” نیز از آن یاد می شود که در اندازه های “۱/۸ تا ۱/۲-۴ ” تولید می شود. لوله جوش فیوژن از کویل فولادی ، بسته به عرض و ضخامت برای اندازه و وزن های مختلف لوله ها تولید می شود.کویل های فولادی پیوسته به هم جوش خورده تا نواری طولانی ایجاد کنند. نوار فولادی تراز و صاف شده(بعد از گدر از لِوِلِر) و سپس به یک کوره پیش گرم گازسوز که به دمای مورد نیاز برای فرمدهی رسیده است، تغذیه می شود. غلطک های شکل دهی در انتهای کوره ورق را به شکل بیضی و لوله در می آورد.سپس لبه ها به آرامی توسط غلطک ها به منظور جوش فورج به هم نزدیک می شوند.گرما همراه با فشار حاصله از غلطک ها، جوش را تشکیل می دهند. سایز و ابعاد در غلطک های پایانی تغییر یافته و شکل می گیرد.

لوله های درزدار (جوشی) با جوش مقاومت الکتریکی (ERW)

یکی از متداول ترین نوع لوله ها هستند که از ورقهای فولادی(به شکل کویل) با ضخامت مناسب وعرض مشخص به عنوان یک مطابق با مشخصات مرتبط آن ساخته می شود.
لوله ERW تحت نورد سرد ایجاد می شود. ورق به صورت نوار از لا به لای غلطک ها با ابعاد مختلف گذر کرده و رفته رفته به شکل استوانه تبدیل می شود (مطابق شکل فوق) و در نهایت زمانی که لبه های ورق به هم نزدیک شد و در فاصله ای مناسب از هم قرار گرفت ، دستگاه جوش مقاومت الکتریکی ، دوسر ورق را به هم جوش داده و در نهایت اضافات جوش ، پلیسه گیری می شود.
پروسه تولید به این روش بسیار سریع است. لوله های ERW  از ورق ها با ضخامت های گوناگون و قطرهای(خارجی) گسترده در طول های بلند امکان تولید دارند.

لوله های درزدار (جوشی) با جوش قوس الکتریک زیر پودری(SAW-LSAW-DSAW)
فرآیند تولید این نوع از لوله ها ابتدا با خم کردن صفحات فولادی(پلیت) به شکل استوانه آغاز می شود. سپس لبه های ورق با فورج در کنار هم قرار گرفته و شکافی V شکل را بوجود می آورند و در نهایت دستگاه جوش قوس الکتریک ، شکاف را با جوشکاری؛ زیر پودر های مخصوص پر می کند.