مانیسمان

قطرسايزمانیسمان سبک
چینی
مانیسمان رده 40
چینی
مانیسمان رده 80
چینی
مانیسمان رده 160
چینی
مانیسمان سبک
اهوازی
مانیسمان رده 40
اهوازی
21.3''1/2 مانيسمان125000014500002100000
26.9''3/4 مانيسمان170000018500003050000
33.4''1 مانيسمان170000017500003500000
42.2''1/4 1 مانيسمان220000026800003500000
48.3''1/2 1 مانيسمان270000028800006900000
60.3''2 مانيسمان338000041800008500000
73''1/2 2 مانيسمان4180000595000012500000
88.9''3 مانيسمان5750000788000016950000
114.3''4 مانيسمان97500001065000028900000
141.3''5 مانيسمان160000001760000026500000
168.3''6 مانيسمان165000002210000040500000
219.1''8 مانيسمان3400000038700000تماس بگیرید
273.1''10 مانيسمانتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
323.9''12 مانیسمانتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
355.6''14 مانیسمانتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
406.4''16 مانیسمانتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید

لوله بدون درز که به آنها لوله مانیسمان نیز میگویند به روش اکسترود شمش(بیلت) تولید می شود. پروسه ی تولید لوله های مانیسمان بدینگونه است است که در آن یک شمش فولادی تحت کشش و نورد دچار ازدیاد طول و سپس با وارد شدن مبله جامد نوک تبز به مرکز شمش گداخته شئه ، لوله ای بدون درز را ایجاد می کند . نکته قابل توجه در خصوص روش تولید لوله بدون درز این است که تولید از سایزهای بزرگتر به کوچکتر است بطوریکه سایزهای 1/2 و3/4 و1 اینچ معمولاً به روش نورد سرد هستند یعنی برای تولید سایز 1/2 اینچ ابتدا داخل شمش پس از حرارت ، سوراخ 1/2 ایجاد می شود وپس از نورد وکشش در خط تولید لوله (1/4)1 اینچ تولید شده و پس از آن با روش سرد کاری ، لوله (1/4)1 تحت کشش سرد و پس از اسید شویی و گذر از چند مرحله کشش به سایز مورد نظر 1/2 اینچ می رسند . این روش تولید اولین بار توسط مهندسی آلمانی بنام مانیسمان انجام شد و فقط در ایران به این نام خوانده می شود.

 لوله مانیسمان یا همان لوله رده 40 که با قطرهای 2/1 تا 16 اینچ تولید می شوند، یکی از پرمصرف ترین لوله های بدون درز فولادی بوده که بر اساس قطر و ضخامت موجود با روش های مختلف تولید می شوند. به عنوان مثال قطرهای 2/1 تا 8 اینچ به صورت نورد مداوم بر روی سمبه ی ماتریس، قطرهای 2 تا 8 اینچ به صورت ارهارد، قطرهای 5 تا 16 اینچ به صورت نورد بر روی توپی لغزان تولید می شوند.