مانیسمان

قطرسايزمانیسمان سبک
چینی
مانیسمان رده 40
چینی
مانیسمان رده 80
چینی
مانیسمان رده 160
چینی
مانیسمان سبک
اهوازی
مانیسمان رده 40
اهوازی
21.3''1/2 مانيسمان1200000130000020000003200000تماس بگیریدتماس بگیرید
26.9''3/4 مانيسمان1650000170000028000004500000تماس بگیریدتماس بگیرید
33.4''1 مانيسمان165000017200003600000560000017500001850000
42.2''1/4 1 مانيسمان220000027500003500000750000023500002800000
48.3''1/2 1 مانيسمان2600000278000066000001250000026500002800000
60.3''2 مانيسمان3200000410000085000001950000035000004120000
73''1/2 2 مانيسمان40500006050000120000002300000043000006200000
88.9''3 مانيسمان54000007600000170000002600000057000007900000
114.3''4 مانيسمان99000001160000026000000360000001000000011500000
141.3''5 مانيسمان149000001770000034000000540000001520000018000000
168.3''6 مانيسمان160000002620000043800000730000001850000027500000
219.1''8 مانيسمان360000004380000069000000120000000
273.1''10 مانيسمان4600000056500000109000000205000000
323.9''12 مانیسمان7500000081000000160000000تماس بگیرید
355.6''14 مانیسمان7800000087000000172000000تماس بگیرید
406.4''16 مانیسمان102000000127000000تماس بگیریدتماس بگیرید

لوله بدون درز که به آنها لوله مانیسمان نیز میگویند به روش اکسترود شمش(بیلت) تولید می شود. پروسه ی تولید لوله های مانیسمان بدینگونه است است که در آن یک شمش فولادی تحت کشش و نورد دچار ازدیاد طول و سپس با وارد شدن مبله جامد نوک تبز به مرکز شمش گداخته شئه ، لوله ای بدون درز را ایجاد می کند . نکته قابل توجه در خصوص روش تولید لوله بدون درز این است که تولید از سایزهای بزرگتر به کوچکتر است بطوریکه سایزهای 1/2 و3/4 و1 اینچ معمولاً به روش نورد سرد هستند یعنی برای تولید سایز 1/2 اینچ ابتدا داخل شمش پس از حرارت ، سوراخ 1/2 ایجاد می شود وپس از نورد وکشش در خط تولید لوله (1/4)1 اینچ تولید شده و پس از آن با روش سرد کاری ، لوله (1/4)1 تحت کشش سرد و پس از اسید شویی و گذر از چند مرحله کشش به سایز مورد نظر 1/2 اینچ می رسند . این روش تولید اولین بار توسط مهندسی آلمانی بنام مانیسمان انجام شد و فقط در ایران به این نام خوانده می شود.

 لوله مانیسمان یا همان لوله رده 40 که با قطرهای 2/1 تا 16 اینچ تولید می شوند، یکی از پرمصرف ترین لوله های بدون درز فولادی بوده که بر اساس قطر و ضخامت موجود با روش های مختلف تولید می شوند. به عنوان مثال قطرهای 2/1 تا 8 اینچ به صورت نورد مداوم بر روی سمبه ی ماتریس، قطرهای 2 تا 8 اینچ به صورت ارهارد، قطرهای 5 تا 16 اینچ به صورت نورد بر روی توپی لغزان تولید می شوند.