بازار آهن شادآباد

بهاران۲ بلوک۱۳ پلاک ۵۵

تلفن:09123774926

تلفکس:02166304280

بازرگانی آراد

عرضه کننده ی انواع لوله مانيسمان

اتصالات،شیر آلات،تجهیزات آتش نشانی

بست و میلگرد

  • ایران، تهران، بازار آهن شادآباد.بهاران۲ بلوک۱۳ پلاک ۵۵
  • 09123774926 02166304280

بازار آهن شادآباد

بهاران۲ بلوک۱۳ پلاک ۵۵

تلفن:09123774926

تلفکس:02166304280

بازرگانی آراد

عرضه کننده ی انواع لوله مانيسمان

اتصالات،شیر آلات،تجهیزات آتش نشانی

بست و میلگرد

مانیسمان

قطرسايزمانیسمان سبک
چینی
مانیسمان رده 40
چینی
مانیسمان رده 80
چینی
مانیسمان رده 160
چینی
مانیسمان سبک
اهوازی
مانیسمان رده 40
اهوازی
21.3''1/2 مانيسمان135000014000001700000
26.9''3/4 مانيسمان160000016500001880000
33.4''1 مانيسمان240000024500003200000
42.2''1/4 1 مانيسمان240000026000003000000
48.3''1/2 1 مانيسمان332000034500004500000
60.3''2 مانيسمان400000053500006580000
73''1/2 2 مانيسمان425000063000007600000
88.9''3 مانيسمان6400000925000010500000
114.3''4 مانيسمان92500001020000014400000
141.3''5 مانيسمان135000001660000019850000
168.3''6 مانيسمان142000001930000030700000
219.1''8 مانيسمان272000003030000048500000
273.1''10 مانيسمان3100000044000000120000هر كيلو
323.9''12 مانیسمان120000هر كيلو120000هر كيلو
355.6''14 مانیسمان120000هر كيلو120000هر كيلو
406.4''16 مانیسمان120000هركيلو120000هر كيلو

لوله بدون درز که به آنها لوله مانیسمان نیز میگویند به روش اکسترود شمش(بیلت) تولید می شود. پروسه ی تولید لوله های مانیسمان بدینگونه است است که در آن یک شمش فولادی تحت کشش و نورد دچار ازدیاد طول و سپس با وارد شدن مبله جامد نوک تبز به مرکز شمش گداخته شئه ، لوله ای بدون درز را ایجاد می کند . نکته قابل توجه در خصوص روش تولید لوله بدون درز این است که تولید از سایزهای بزرگتر به کوچکتر است بطوریکه سایزهای ۱/۲ و۳/۴ و۱ اینچ معمولاً به روش نورد سرد هستند یعنی برای تولید سایز ۱/۲ اینچ ابتدا داخل شمش پس از حرارت ، سوراخ ۱/۲ ایجاد می شود وپس از نورد وکشش در خط تولید لوله (۱/۴)۱ اینچ تولید شده و پس از آن با روش سرد کاری ، لوله (۱/۴)۱ تحت کشش سرد و پس از اسید شویی و گذر از چند مرحله کشش به سایز مورد نظر ۱/۲ اینچ می رسند . این روش تولید اولین بار توسط مهندسی آلمانی بنام مانیسمان انجام شد و فقط در ایران به این نام خوانده می شود.

Top